စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ

Lab and Teaching Materials

 • Strength of Materials Laboratory

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းတက် ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများအား Materials များ ၏ Strength (ခံနိုင်အား) ၊ Mechanics (ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ်)၊ Structural Analysis (တည် ဆောက်ပုံ များ လေ့လာစမ်းသပ်မှု) တို့၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်းနှင့် သီအိုရီများကို နားလည် သဘောပေါက် စေရန် သရုပ်ဖော်ပြသနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

List of Equipment

 1. Universal Material Testing Unit
 2. Thin Cylinder Unit
 3. Brinell Hardness Testing Unit
 4. “Brinell, Vickers and Rockwell Hardness
 5. Testing Unit”
 6. Shear Force & Bending Momentum Unit
 7. Charpy & Izod Impact Testing Unit
 8. Computer Controlled Fatigue Testing Unit
 9. Twist and Bend Machine
 10. Beam Deflection Unit
 11. Torsion Unit
 12. Unit for studying Hooke’s law
 13. Torsional Oscillations Unit
 14. Strain Gauge Training Unit
 15. Unit for determining the gauge factor of strain gauges
 16. Creep Testing Unit
 17. Impact load Test (Wp-400)Germany
 18. Torsional Stress Test (WP-500) Germany
 19. Tension Test (CC India)
 20. Compression Test (WP- 300) Germany
 21. Hydraulic Press (30 ton)
 22. Hardness Tester Machine (TRB – 250) India
 • Applied Mechanics Laboratory

Applied mechanics သီအိုရီကို အသုံးပြု၍ စာတွေ့နှင့် လက်တွေ့ နှိုင်းယှဉ် ပြသနိုင်ရန် နှင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား/သူများ ၏ အရည်အချင်း ပိုမို တိုးတက် ကောင်းမွန် လာအောင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

List of Equipment

 1. Free Vibration Unit
 2. Free & Forced Vibration Unit
 3. Deflection of Curved Bars Unit
 4. Simple Balancing Unit
 5. Unit for Studying Free Vibration of a Bar
 6. Unit for studying Forces in a Simple Bar Structure
 7. Unit for studying Forces In Different Single Plane Trusses
 8. Unit for studying Forces in an Over determinate truss
 9. Unit for studying Deformation of Trusses
 10. Computer Controlled Torsional Vibration Unit
 11. Acceleration of Geared System Unit
 12. Unsymmetrical Cantilever Unit
 13. Simple Stability Problems Study Unit
 14. Loading of Struts Unit
 15. Suspension Bridge Unit
 16. Parabolic Arch Unit
 17. Three-Hinged Arch Unit
 18. Strut Bucking Unit
 19. Governor ( CC India)
 • Automobile Engineering Lab

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ သင်တန်း၏ ဘွဲ့ကြို ကျောင်း/သူများအား မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ နှင့် တပ်ဆင် စမ်းသပ်ပုံများကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည် စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

List of Equipment

 1. Diesel Engine Trainer (YES – 01)
 2. Automotive Electronic Ignition System
 3. Chassis Trainer Unit (VB Italy)
 4. 2C Diesel Engine (Toyota D – turbo) Japan
 5. KUBOTA Engine (KND 5B) Myanmar
 6. “Four Stroke cycle air cooled  18hp china,S-1100T”
 7. Diesel Engine Fuel Injection (OPEC 119) (CAV  DPA)Japan
 • Refrigeration and Air-Conditioning Laboratory

Refrigerator နှင့် Air- Conditioner တို့၏ လည်ပတ်ပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံ တို့ကို သီအိုရီ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာ သိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

List of Equipment

 1. Air Conditioning and Refrigeration Training Set
 2. Modern Air-Conditioning and Refrigeration System Trainer
 • Machine Shop

စက်ပစ္စည်းများ ၏ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို သင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်  အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

 1. Safety
 2. Measurement
 3. Layout
 4. Lubrication
 5. Bench Work
 6. Cutting Tools

List of Equipment

 1. Lathe (Japan) TSL-360N
 2. Lathe (Myanmar) Industry 2
 3. Column Drilling Machine (Myanmar) BST-23
 4. Bench Drilling Machine (China) ZQ-4113
 5. Cutter Grinding Machine ( CG-7) Japan
 6. Shaper Machine (Myanmar)
 7. KWANG CHOW  C 6232 A(China)
 8. SHUN SHIN (China)
 9. GEMCO (Holland) Vertical spindle
 10. GEMCO (Holland) Horizontal Spindle
 11. Cylinder Polishing Machine (BS-2408 G)
 12. Boring Machine (Vertical) OPEC 101 CPS No A (Taiwan)
 13. Hand Press Cutting M/C (Pulley Type , High Speed Cutter)
 • Welding Shop

စက်မှု အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူများ အား  စွမ်းဆောင်ရည် နှင့်measuring, cutting, saving အစရှိသော ပညာရပ်များ အသုံးပြုပုံ နှင့် safety အတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ဂဟေဆော်ခြင်း နှင့် ဂဟေဆက် ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများနှင့် အသုံးဝင် ပုံများကို စနစ်တကျ လေ့လာ သင်ယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

List of Equipment

 1. Welding Machine (Power Master)
 2. Welding Machine (Thailand) SRMK 500 Amp
 3. Portable Welding Machine (Thailand) MMA 200 D
 4. Welding Machine ( YK – 255 Fl- 3) Japan