မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့အီးမေးလိပ်စာ
‌ဒေါ်ခင်တူးတွဲဘက်ပါမောက္ခM.E (Civil)dawkhintu.1962@gmail.com
‌ဒေါက်တာနန်းဖော့စေအွာကထိကPh.D (Civil, Structure)pawtsaiawar.civil@gmail.com
‌ဒေါ်ဖြိုးနှင်းသူထွန်းကထိကM.E (Civil, Structure)phyohninthu82@gmail.com
‌ဒေါ်ဝင့်ဝါဌေးကထိကB.Ewintwah.hpaan2019@gmail.com
‌ဒေါ်နန်းသီတာထွေးလက်ထောက်ကထိကM.E (Civil, Structure)nanthidahtway87@gmail.com
‌ဒေါ်ကေခိုင်ဖြိုးလက်ထောက်ကထိကB.Ekaykhinep7@gmail.com
‌ဒေါ်ဝါဝါစိုးလက်ထောက်ကထိကB.Ewwah414@gmail.com
‌ဒေါ်ထက်ထက်နိုင်လက်ထောက်ကထိကM.Res. (Geology)geologyhtethtet@gmail.com
‌ဒေါ်ခင်စောယုလက်ထောက်ကထိကB.Eksyu610@gmail.com
၁၀‌ဒေါ်သီတာလွင်လက်ထောက်ကထိကB.Elwinthida496@gmail.com
၁၁‌ဒေါ်နီလာယုနည်းပြB.Enilaryu15790@gmail.com
၁၂‌ဒေါ်မိုးမိုးပြည့်ဖြိုးသရုပ်ပြB.Emoemoepyaephyo95@gmail.com
၁၃‌ဒေါ်အိသန္တာပြည့်သရုပ်ပြB.Eeithandarpyae85@gmail.com
၁၄‌ဒေါ်ပိုးအိဇာသရုပ်ပြB.Epoeeizar32@gmail.com
Staff_Data _Myanmar_Version.xlsx