ကျောင်းဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ

BE ပထမနှစ် သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)တွင် BE ပထမနှစ် သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် တက္ကသိုလ်၀င် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအနက် စုစုပေါင်းရမှတ် အနည်းဆုံး (၃၆၀)မှတ် ရရှိပြီး သိပ္ပံဘာသာတွဲ (သို့) ဝိပ္ပံ ဘာသာတွဲဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူများသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ လျှောက်ထားရပါသည်။