နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)၏ မျှော်မှန်းချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်
(Our Vision)

သင်ကြားရေး၊ သုတေသနနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိသော တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးတာဝန်
(Our Mission)

ပညာရည်မြင့်မားပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သော အင်ဂျင်နီယာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ရရှိ‌ရေးအတွက် ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ တည်ဆောက်သွားရန်။

လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ရရှိရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့်သုတေသန လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း၍ အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) ၏ဆောင်ပုဒ်
 (Motto)

“ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ နည်းပညာကိုမြှင့်တင်စို့ ”