ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်

ကရင်ပြည်အတွင်းလူငယ်များအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များလေ့လာနိုင်စေရန် တည်ငြိမ်ဖွင့်ဖြိုးသောနိုင်ငံငံတည်ဆောက်ရာတွင်အရေးပါသောအင်ဂျင်နီယာအသိပညာများဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဘားအံနည်းပညာတက္ကသိုလ်အား ၁၉၉၃ခု နှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန့်းကေျာင်းgths အဖြစ်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်.ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ရက် ၂၀၀၀ခုနစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် ggtcအဖြစ်ပြောင်းလည်းပြီး နောက်ဆုံး၂၀၀၇ခုနစ် ဇနဝါရီလ၂၀ရက်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဘားအံအဖြစ်အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့ပါသည်. နည်းပညာနက္ကသိုလ်ဘားအံသည် နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်သော အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့်training servicesများအားပေးအပ်နေပါသည်.ယခုအခါတွင် Civil, EC, EP နှင့်Mech အင်ဂျင်နီယာတန်းများအားဖွင့်လှစ်နေပါသသည်.လက်ရှိတွင် ဘားအံနည်းပညာနက္ကသိုလ်၌ကျောင်းသူကျောင်းသား 850 ခန့် လေ့လာဆည်းပူးနေကြပါသည်. ဘားအံတက္ကသိုလ်၌ကျောင်းသူကျောင်းသားဆရာဆရာမနင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်လိုအပ်သောအထေက်ပံပစ္စည်းများဖြစ်သော multimedia room များ လက်တွေ့ခန်းများ လက်နွေ့ပစ္စည်းများ စာကြည့်တိုက်နင့်အရင်းအမြစ်များစွာရှိပါသည်.ဤတက္ကသိုလ်သည် ​ဆရာရာမများ ဝန်ထမ်းများနင့်ကျောင်းသားသူများအတွက် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်စီစဥ်ထားပါသည်.အပမ်းဖြေနားနေစရာများနင့်အားကစားအတွက်အထောက်အပံများစွာဖြစ်သော ဘောလုံးကွင်း ဘောလီဘော စားပွဲတင်တင်းနစ် စသောအထောက်ပံ့များစွာရှိပါသည်.ကျွန်နုပ်တို့တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းသားများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များနင့်အရည်အသွေးများအတွက်အာမခံနိုင်ပါလိမ့်မည် ထို့အတွက် ကျနုပ်တို့တက္ကသိုလ်သည် iso9001-2015အရည်အသွေးအာမခံမူအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရပြီး MEngC အောက် eecaထံမှ အရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်ရရှိရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါသည်. နည်းပညာဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မူ့သည်မမျော်မှန်းနိုင်သောအခွင့်လမ်းသစ်များစွာ ရရှိပြီး ထိရောက်မူ့ရှိသောရလဒ်များ တသက်တာသင်ယူနိုင်မူ့အခွင့်လမ်းများကိုဖြစ်စေပါသည်.ကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေ industry 4.0″သည် တသက်တာသင်ယူမူ့နှင့်ဆပ်စပ်နေပါသည်.ထို့အတွက် ကျနုပ်တို့၏မူဝါဒဖြစ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာနင့် သုသေသနစီမံကိန်းများ စက်မူလုပ်ငန်းများ အပြန်အလှန်အထောက်ကူပြုပူးပေါင်းရန်နင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မူများကိုစဥ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်စေရန်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်.